CERERE INSCRIERE GRUPA PREGATITOARE

SCOALA NR.70

 

 

Doamna Director,

 

            Subsemnatul(a)……………………………………………………… domiciliat(a)

in………………….Strada………………………………………nr………bl…………sc……..etj……..

ap………sector ……telefon ……………………. va rog sa-mi aprobati inscrierea fiului/fiicei mele ………………………………………………………….  la grupa pregatitoare  din Scoala cu cls.

I-VIII Nr.70, in anul  scolar 2012-2013.

 

            Datele personale ale copilului:

Numele si prenumele ……………………………………………………

Data nasterii: anul ………….. luna ………. Ziua…………

Locul nasterii ………………………………………………

CNP …………………………………………………………

Parintii:

Tata: Nume si prenume ……………………………………………….

          Profesia ………………………… Locul de munca ……………………………

          Telefon mobil ……………………………………………………

Mama: Nume si prenume ……………………………………………

              Profesia  ……………………… locul de munca………………………………..

             Telefon mobil ………………………………………………… 

 

            Anexez prezentei urmatoarele:

  • Copie certificat nastere copil;
  • Copie C.I. parinti, din care sa rezulte domiciliul;
  • Adeverinte de salariat de la ambii parinti;
  • Fisa medica cu vaccinari si mentiunea “Apt pentru grupa pregatitoare”;
  • Dosarul de la gradinita;

 

 

Data………………………………………                                                    Semnatura parintelui,

 

 

Doamnei Director a Scolii cu cls.I-VIII Nr.70, sector 3, Bucuresti