Raport Semestrul I 2011-2012

    RAPORT PRIVIND

 STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI

SEMESTRUL I AN ŞCOLAR – 2011-2012

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la semestru I al anul scolar 2011-2012.

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi in functie de Planul de activitati metodice de la nivelul comisiilor unitatii scolare.

 

STRUCTURA RAPORTULUI:

 1. CURRICULUM:
  1. Plan cadru si CDS;

 

 1. MANAGMENT SCOLAR:
  1. Resurse umane;
  2. Parteneriate si programe;
  3. Resurse materiale;
  4. Relatii publice si comunicare;

 

 1. ANALIZA ACTIVITATII

 

 1. Situatia la invatatura;
 2. Frecventa elevilor;
 3. Burse si rechizite scolare;
 4. Comisii metodice si pe probleme si activitatea acestora;
 5. Inspectii scolare/tematice/asistente;
 6. Comitetul de parinti si Consiliul elevilor;

 

 1. CONCLUZII;

 

 1. CURRICULUM

1)    Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice;

2)    Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi

3)    Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)

4)    Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;

5)    Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Testarii Nationale si a concursurilor/olimpiadelor scolare;

6)    Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;

7)    Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice.

 

1. Planul cadru si CDS

a) Planul cadru

Schema orara la fiecare clasa cuprinde conform planului cadru, alaturi de orele de trunchi comun si ore de CDS dupa cum urmeaza:

- la ciclul primar – aria limba si comunicare (limba engleza) – tematica optionalului este urmatoarea:

-clasa a I-a – “English my love”

-clasa a II-a – “Love English better”

-clasa a III-a – “Let’s play and learn English”

-clasa a IV-a – “English through short stories”

b) CDS- la ciclul gimnazial optionalele au fost diversificate pe arii curriculare:

-limba si comunicare, matematica si stiinte, tehnologii, dupa cum urmeaza:

-clasa a V-a – engleza – “World Wonders”

– tehnologia informatiei- Utilizarea calculatorului

-clasa a VI-a – engleza – “How can we communicate”

– tehnologia informatiei – Utilizarea  calculatorului

- clasa a VII-a – engleza – “Visiting London”

– tehnologia informatiei – Utilizarea calculatorului

- clasa a VIII-a – Limba romana – Eseul argumentativ – tehnici de elaborare

– matematica – “Probleme calitative de algebra si   geometrie”

Extinderi – ciclul primar – 1 h limba romana

– 1 h matematica

– ciclul gimnazial –clasa a VI-a – 3 h extindere istorie

 

Pentru anul scolar 2011-2012 au fost aprobate in Consiliul pentru curriculum, in CA si CP urmatoarele optionale CDS:

 

 

Clasa Denumire optional
I “Love English “
II Limba engleza: “Love English better”
  Comunitatea mea A,C
III

 

“Let’s play and learn English”

“Orasul meu”(step, 3C)

IV

 

Limba engleza:English through short stories

Natiunea mea(4C),A

V

 

Informatica”

“Universul numerelor” (matematica)

VI

 

““How can we communicate”

Informatica

  Extindere istorie
VII

 

“Visiting London”

Om, sanatate- protectia consumatorului (chimie)7A

  Tehnici de pictura si colajul in pictura (desen)
VIII “Eseul argumentativ:tehnici de elaborare”-limba romana
  Probleme calitative de algebra si geometrie”

 

II. MANAGEMENT ŞCOLAR

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric, funcţional şi legal);

• Elaborarea proiectului planului de scolarizare;

• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;

• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.

1. RESURSE UMANE

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu

performanţe profesionale;

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice;

•    Realizarea evaluării personalului.

 

 

In anul scolar 2011-2012, sem I personalul unitatii are urmatoarea structura:

institutori 4
invatatori 5
Profesori I-IV 6
Total I-IV 15
Profesori  V-VIII 34
Total general I-VIII 49

Grade didactice:

Gradul I 28
Gradul II 9
Definitivat 12
Total 49
Suplinitori 8
Detasati 2
Pensionari 4
Titulari 35
Total 49
Total clase: 14 primar si 13 gimnazial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incadrare profesori si diriginti

An scolar 2011-2012

 

DISCIPLINA

Nume si prenume Nr.ore Norma INCADRARE

LIMBA ROMANA

Postolache Cristina 7A

18

1

5C, 7A, 8B, 8C. (1 opt.8C)
Crismariu Doina 6B

18

1

5A, 6B, 7B, 8A. (1 opt.8A)
Erascu Mariana 5B

18

1

5B, 6A, 6C, 7C. (1opt.8B)

LATINA

Hadambu Ioana

3

0.17

8A, 8B, 8C)

LIMBA ENGLEZA

Stoica Elena 7 C

18

1

1Ao; 1Bo;1Co; 2Co, 3A, 4A; 5B;

5C; 6C; 7C

Iane Elena

18

1

 2Ao; 3Ao; 3B; 4B; 5A; 6Ao, 6Bo;

7B; 8B; 8C.

Stefan Iulia

9

0.5

3C; 6A; 6B; 8A
Gogolosu Doina

12

0.67

2Bo; 3Step; 4Ao; 4Bo; 4C; 7A

LIMBA FRANCEZA

Busila Viorica 8A

18

1

5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A,8A, 8B,

8C

Orleanu Cornelia

4

0.22

6B, 7B.
Pistritu Lucia

2

0.11

7C

MATEMATICA

Popovici C-tin

18

1

6C, 7B, 8B, 8C
Horobet Ruxandra 5 C

18

1

5B, 5C, 7A, 7C
Oprisescu Liviu

18

1

6A, 6B, 5A, 8A

FIZICA

Dumitrescu Aida

18

1

6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C

CHIMIE

Bogzeanu Lucica 8 C

14

0.78

7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C.

BIOLOGIE

Vaduva Mirela

6 A

18

1

5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B,

7C, 8A, 8B, 8C.

ISTORIE

Stefanescu Mihaela 8 B

18

1

5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B,

7C, 8A, 8B, 8C.

CIVICA

Szin Adrian

6

0.33

7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C.

GEOGRAFIE

Damian Claudia 6C

15

0.83

5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B,

7C, 8A, 8B, 8C.

RELIGIE

Stanescu Viorel

5 A

18

1

1C,1B,3B,4A,4B,4C, 5A,5B,5C,6A,6B,6C,7A,7B,

7C,8A,8B,8C

Anitului Elena

7

0.39

1A, 2A,2B, 2C, 3A, 3C, 3STEP.

MUZICA

Stanescu Constantin

12.5

0.58

5A, 5B,5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C

DESEN

Alexe Magdalena

9

0.5

5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C,7, 7C
Stefanovici Maria

2.5

0.14

7A, 8A, 8B, 8C

TEHNOLOGIE

Tudorica Eugen 7B

12

0.67

5A, 5B, 5C, 6A,6B, 6C, 7A, 7B, 7C

ED.FIZICA

Tutunaru Adrian

18

1

5C,6A,7A,6B,7B,5B,6C,7C,8C,8A
Omeag Nicleta

18

1

3step,4C,3A,4A,3B,5A,2A,2C,1B
Micu Victoria

11

0.61

1A, 1C, 2B, 3C, 4A, 8B

INFORMATICA

Boata Mirela

6

0.33

5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C

 

 

 

INCADRARE INVATATORI

NUME SI PRENUME CLASA  
Dorobantu Elena 2A  
Ungureanu Anica 2B  
Boboc Tincuta 2C  
Dragomir Maria 3A  
Andrei Maria 3B  
Ioane Ionela 3C  
Mihai Neacsa/Costache Gherghina 3step  
Dumitru Georgeta 4A  
Sarbu Ioana 4B  
Petre Melinte Catalina 4C  
Ilie Doina 1A  
Negoita Lenuta 1B  
Vuica Tatiana 1C  
     

 

2.. PARTENERIATE SI PROGRAME

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ;

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.

• Organizarea de activităţi extraşcolare.

 

RAPORT  COMISIA  DE  PROIECTE  SI  PROGRAME

 

Pe parcursul  primului semestru  al anului scolar 2010 – 2011 , activitatea de instruire a elevilor a fost  completata in scoala cu activitati educative, cu tematici si continuturi ce asigura modelarea personalitatii elevilor.

Activitatea educativa desfasurata la orele de curs- fie cele de cultura generala sau cele de consiliere –  a fost completata de activitati educative specifice cuprinse in programe si proiecte educative extrascolare si extracurriculare.

La nivelul scolii exista o Comisie de proiecte si programe educative, formata din 6 membri – invatatori si profesori, fiecare avand atributii bine stabilite.

Consilierul de proiecte si programe educative scolare si extrascolare la nivel local sau la alt nivel este d-na Petre Melinte Catalina.

Pe parcursul primului semestru al anului scolar 2010 – 2011, in scoala noastra au fost initiate si se deruleaza urmatoarele programe si proiecte educative:

Nr. crt.

Tip activitate

(concurs, festival,

proiect educational, etc.)

Scop

Coordonator proiect si profesori implicaţi

Nr. de elevi implicaţi

Rezultate

Termen

1.Scoli pentru un Viitor Verde: Colectare selectiva peturi Constientizarea de catre elevi a problemelor de mediu.

Educarea elevilor pentru colectarea si reciclarea recipientelor pet.

Prof. Coordonator de proiecte si programe

Vaduva Mirela

 

Invatatori

clasele I – IV

 

50 elevi Elevii sunt mai grijulii in ceea ce priveste obiectele pe care le arunca , unde le arunca si de ce le arunca se gandesc inainte daca le pot utiliza in alt scop, astfel protejand mediul. 1an
2.Coltul Verde din Scoala Mea Colectarea deseurilor provenite din surse de lumina si aparate de iluminat. Prof. Coordonator de proiecte si programe

Vaduva Mirela

 

25 elevi Colectarea deseurilor provenite din surse de lumina si aparate de iluminat. 1 an
3.Let’s do it Romania Educarea elevilor cu privire la protectia mediului inconjurator Prof. Coordonator de proiecte si programe

Vaduva Mirela

Stefanescu Mihaela

17 elevi Educarea elevilor cu privire la protectia mediului inconjurator O zi
4.Been Green Activitati de ecologizare spatii verzi si parcuri Prof. Coordonator de proiecte si programe

Vaduva Mirela

 

Clasele I-IV

309 elevi

Elevii pretuiesc natura 1an
5.Excursie tematica la Nucsoara Atelier de sculptura,

Vizita la Observatorul Astronomic din Ploiesti

Vaduva Mirela

Damian Claudia

Stoica Elena

Tudorica Eugen

40 elevi Elevii au invatat sa sculpteze sub indrumarea mesterului Mitu Marian O zi
Exploratorul polar  Cunoasterea de catre elevi a detaliilor unei expeditii de 6 luni la Polul Nord, realizata de o echipa de romani. Dna Toparceanu Florica de la Institutul de  Virusologie Stefan S. Nicolau al Academiei Romane ne-a prezentat rezultatele din timpul expeditiei polare in Antarctica Coordonator:

Stefanescu Mihaela

Prof. implicati:

Dir.Maria Mantaluta

Dir. Adj.Petre Melinte Catalina

Prof.Vaduva Mirela

Prof. Stefanescu Mihaela

 

35 elevi Elevii au vazut o prezentare ppt cu imagini din timpul expeditiei  
Concurs ,,Iepurele de camp’’ Fixarea cunostiintelor elevilor in legatura cu lectiile predate le disciplina biologie, Unitatea de invatare ,,Organizatrea generala a organismului anumal-iepure,, Coordonator Prof.Vaduva Mirela

Prof.Stefan Iulia

43elevi

Cls.6 A,

Cls.6 C.

Antrenarea elevilor intr-o competitie cu scopul fixarii cunostiintelor in legatura cu Organizatrea generala a organismului anumal-iepure,, 2 ore
Actiune in colaborare cu Politia

,,Unde-i lege nu-i tocmeala,,

Preventia  delincventei juvenile

 

Coordonator :

Prof.Vaduva Mirela

Prof. Implicat :

Boblea Doina

 

64

Elevii claselor a VII-a

Elevii au fost informati cu privire la raspunderile pe care le au in caz de: furt,ultraj,acte de violenta.

Au invatat care este diferenta intre contraventie si infractine penala.

 
Excursie tematica la Predeal Cunoasterea si pretuirea mediului Coordonator :Erascu Mariana

Prof.implicati :

Postolache Cristina

Horobet Ruxandra

Elevii claselor a

V-a

B si C

Elevii observa si elemente de relief , flora si fauna.  
Vizita la Parlament Cunosterea cladirii si istoriei Parlamentului romanesc

Lectie de democratie-prezenta in plenul Adunarii Deputatilor, organizata de Centrul Educational al Parlamentului

Coordonator:

Prof.Stefanescu Mihaela

Prof. implicate:

Inv.Dragomir Mariana

Mihai Neacsa

Ioane Ionela

Ioana Sarbu

Elevi ai claselor  III si VIII a

 

Cunosterea cladirii si istoriei Parlamentului romanesc  
Fun SCIENCE          
Vizita la Observatorul Astronomic,,Amiral Vasile Urseanu din Bucuresti Cunosterea instrumentelor cu care se studiaza Bolta Cereasca.

Vizionarea unui filmulet tematic

Coordonator :

Prof.Vaduva Mirela

Elevii clasei a VI- A Elevii afla lucruri interesante cu privire la instrumentele din observator  
Bal mascat de Halloween Cunoaşterea unor elemente de cultură anglo-saxonă,

a tradiţiilor şi obiceiurilor din spaţiul anglo-saxon, mai ales provenienţa şi obiceiurile sărbătorii de Halloween , cat si socializarea elevilor şcolii noastre

Coordonator :

Prof.Vaduva Mirela

150 elevi,

activitate fiind realizata pe clase.

Elevii cunosc elemente de cultură anglo-saxonă,

a tradiţiilor şi obiceiurilor din spaţiul anglo-saxon, mai ales provenienţa şi obiceiurile sărbătorii de Halloween , cat si socializarea elevilor şcolii noastre

 
1dec Ziua Nationala a Romaniei-Recital de poezie, Prezentare de referate Sarbatorirea Zilei Nationale a Romanilor Coordonator:

Prof.Stefanescu

Prof. implicat

Stanescu Viorel

70 elevi Elevii afla mai multe detalii despre  semnificatiiole Marea Unire.  
La cinema Sa iubim animalele:

Film,, Puss in boots’’

Coordonator:

Horobet Ruxandra

 

86

Elevii claselor

aV –a

 

Relaxarea si sensibilizarea elevilor fata de feline.  
Serbare ,,Vine Mos Craciun’’ Secret Santa :Primire de cadouri Coordonator :

Prof.Vaduva Mirela

200-250elevi Elevii traiesc bucuria de a primi si de a darui  
Participarea la concursurile:

 

Piticot :Limba Romana

Piticot: Matematica

Cangurul lingvist

Comper

 

 

Verificarea si fixarea cunostiintelor elevilor

 

Invatatoarele

Profesorii de engleza

 

200 elevi

 

Verificarea si fixarea cunostiintelor elevilor

 
Fundatia Salvati copiii- Drepturile copiilor Constientizarea elevilor cu privire la drepturile pe care le au. Prof. Erascu Mariana 30 elevi Elevii isi cunosc drepturile  
Vizionari de spectacole teatrul pentru copii:

In ograda la bunica

Baiatul care a strigat :,,lupul,,

   Clasele I – IV 70 elevi    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneriate realizate de scoala

 

 

Nr.

Crt.

Partener

Obiectiv

 

Rezultate

Directii de dezvoltare
1. Fundatia Paul Polidor

2005 – prezent

Aprecierea valorilor culturale Realizarea Centrului de interferente culturale In derulare
2. Biblioteca Metropolitana Ion Neculce

2000 – prezent

Aprecierea valorilor culturale Realizarea unor actiuni in comun In derulare
3. Teatrul de papusi “Licurici”

2000 – prezent

Aprecierea valorilor culturale Vizionarea unor spectacole In derulare
4. Biserica Cercelus

2002 – prezent

Aprecierea valorilor culturale Spectacole In derulare
5. Universitatea Bucuresti

2006 – prezent

 

Efectuarea practicii pedagogice Practica pedagogica In derulare
6. Asociatia pentru Tineret Olimp

Anual

Valorificarea cunostintelor dobandite de elevi in scoala Concursuri bi-anual In derulare
7. Sectia 12 Politie

2006 – prezent

Prevenirea delicventei juvenile si a violentei scolare Actiuni pentru prevenirea delicventei

Proiectul Stop violenta

In derulare
8. Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala

2004 – prezent

Respectarea si aprecierea valorii umane Alternativa educationala Step by step In derulare
9. Primaria Municipiului Bucuresti

2005 – prezent

Constientizarea pericolului de dereglare a echilibrului ecologic Proiect – Natura – sursa vietii In derulare
10.  Organizatia

“Salvati copiii”

2007 – prezent

Sensibilizarea elevilor in privinta importantei educatiei globale ,a nediscriminarii, a non-violentei, educatiei ecologice, a relationarii si comunicarii Actiuni comune, concursuri Discutii libere

Prezentare de planse

Jocuri educative

In derulare
11. Scoala Generala Bolintin Deal

2007 – prezent

Formarea unei atitudini civice Vizite, excursii sustinerea unor programe artistice In derulare
12. Spitalul clinic de boli infectioase si tropicale Victor Babes

2007 – prezent

Formarea unor comportamente adecvate de integrare si adaptare sociala a elevilor Actiuni commune

Vizite

In derulare
13. General Expo S.R.L.

2007 – prezent

Promovarea rezultatelor obtinute de scoala noastra in randul comunitatii sectorului 3 si a capitalei Participarea la Salonul Junior Expo In derulare
14 Politia de proximitate

Sectia 12 Bucuresti

2006 – prezent

Prevenirea si combaterea infractionalitatii Activitati de prevenire

Actiuni comune

In derulare
15. Asociatia Mesterul Olar

Jud. Arges

2008-prezent

Realizarea unui program educativ in vederea descoperii artelor mestesugaresti Activitati de familiarizare a elevilor cu materialele de olarit si cu activitatile de olarit In derulare
16. Asociatia pentru copii abandonati, speciali si asistati – ACASA Derularea unor evenimente pentru sustinerea Campaniei “Niciodata singur!” Vizitatea unor fabrici de paine, ciocolata sau bauturi racoritoare In derulare

 

 

 

3. RESURSE MATERIALE

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.

- Scoala dispune de cabinet medical, cabinet stomatologic, cabinet psihologic, asistenta medicala;cabinet metodic;

- laboratoare si cabinete: chimie, fizica,biologie,geografie, matematica,informatica, muzica, romana;

- am avut o buna colaborare cu cabinetul medical (in diferite probleme legate de situatia elevilor- medicala sau psihologica, vaccinari, consultatii);

- Serviciul BGS ne-a ajutat foarte mult prin supravegherea elevilor, rezolvarea unor probleme legate de disciplina si de evenimente medicale prin Salvarea BGS;

- au demarat lucrarile pentru constructia salii de sport

- se efectueaza proiectul pentru instalarea centralei termice a scolii

 

În primul semestru al anului şcolar 2010-2011, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 70 a suferit numeroase modificări pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii elevilor şi a cadrelor didactice.

Cu ajutorul parintilor care au sponsorizat diferite activitati au fost facute mici reparatii, s-au primit donatii care au fost folosite la zugravit sau raschetarea parchetului in diferite clase;

La clasa a V-a C ,prof. diriginte Florina Ceausu, parintii s-au angajat sa renoveze complet sala de clasa, sa schimbe parchetul, jaluzelele sa zugraveasca ,in baza unui acord cu directiunea. Copiii vor avea sala de clasa pentru desfasurarea orelor pana la sfarsitul gimnaziului, urmand ca toate dotarile clasei sa intre sub forma de donatie in inventarul scolii;

Primaria sect. 3, prin Directia Invatamant-Cultura ne-a ajutat cu reparatii la acoperisul scolii, deoarece din noiembrie au inceput sa apara din nou infiltratii la Cabinetul de chimie;

Consumabilele compartimentului secretariat au fost asigurate o parte prin nucleul contabil Mihai Bravu, iar o parte cu ajutorul dv. Si al parintilor;

Primaria a trimis mobilier pentru o sala de curs, scaune pentru cab. Metodic si cancelarie (o parte);

A fost realizata arhiva scolii prin amenajarea unui spatiu special destinat, au fost legate si arhivate toate documentele;

Au fost efectuate reparatiile necesara scolii (in regim de urgenta), a fost montat sistemul de senzori;

Alte lucrari:

- curatarea si amenajarea spatiului de la hidrofor;

- reamenajarea spatiului necesar pentru serviciul intretinere (mecanic)

- deschiderea unui bufet in incinta scolii prin respectarea cadrului legal;

- servicii de igienizare periodica;

- betonarea parcarii de langa scoala;

Zugravirea unor clase, reamenajarea clasei de la parter;

-         demararea lucrarilor pentru sala de sport (aflata in proiect);

-         reorganizarea spatiului din curtea scolii;

-         dotare cu mobilier scolar;

 

 

4. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE

• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.

-oferta educationala a scolii;

-demersuri pentru actualizarea siteului scolii incepand cu sem.II;

- programe care implica scoala in activitati educative, donatii,etc.

 

III.

 

1. SITUAŢIA LA ÎNVǍŢǍTURǍ

La sfârşitul semestrului I, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel:

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII nr. 70

 

 

 

 

 

 

  Nr.elevi inscr. Nr.elevi ramasi Nr. elevi promovati pe medii corigenti la     Cu sit.

Sc.

 
Clasa la incep. de an la sf. de sem. promov.               Neinch

eiata

  Total fete Total fete Total fete 5 – 6,99 7 – 8,99 9 – 10 1 ob. 2 ob. 3 ob. 4 ob. Total fete
I

90

45

89

45

89

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

76

31

75

31

75

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III

93

49

95

50

94

50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

IV

71

35

68

35

68

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I – IV

330

160

327

161

326

161

0

0

0

0

0

0

0

1

0

           
V

93

47

91

47

79

43

2

20

57

10

0

0

0

2

0

VI

61

35

63

36

57

33

1

17

39

3

1

0

1

1

0

VII

70

30

70

30

64

30

6

30

28

3

2

0

0

1

0

VIII

68

32

67

41

57

29

11

11

35

4

4

1

0

1

0

V-VIII

292

144

291

154

257

135

20

78

159

20

7

1

1

5

0

I – VIII

622

304

618

315

583

296

20

78

159

20

7

1

1

6

0

 

 

 

2. FRECVENŢA ELEVILOR

 

Nr.

Crt.

Invatamant primar Total  absente motivate Invatamant gimnazial Total  absente

 motivate

Octombrie 267 125 1234 606
Noiembrie 302 180 1364 685
Decembrie 238 144 1200 723
         

 

 

 

 1. BURSE SOCIALE

 

In semestrul I al anului scolar 2011-2012 au fost acordate un numar de 50 burse sociale, 2 burse medicale, 15 burse de studiu si 4 burse de merit.

Dosarele au fost evaluate de Comisia de burse si ajutoare sociale.

S-a avut in vedere ca plafonul maxim la acordarea burselor sociale pentru venituri mici este de 255 ron/membru/familie/luna iar pentru bursa ocazionala 382,50 ron/membru/familie/luna.

Pentru bursele de studiu s-a avut in vedere ca venitul pe membru de families a nu depaseasca 670 lei/membru de familie.

Ca urmare in sem.I, 2011-2012, au beneficiat de bursa urmatorii elevi:

 

 1. Conf.art.13, lit.C- burse pentru venituri mici:

 

Nr.crt. Numele si prenumele Clasa Venit/membru

1

Nache Florina 1A 21

2

Stoian  Adriana 1A 14

3

Stanescu Alexandra 1B 21

4

Grosu Georgiana 1B 145.08

5

Marin George 1B 14

6

Radu Constantin 1B 21

7

Tudor Rafael 1C 28

8

Patar Cristian 1C 31.50

9

Anghel Ana 2A 28

10

Mitu Robert 2A 249.06

11

Mitu Alexandra 2A 249.06

12

Badea Ana Maria 2A 28

13

Doleanu Cristian 2A 199.80

14

Adam Maria 2A 33.6

15

Iova Constantina 2B 182.33

16

Popescu Stefan 2B 21

17

Grosoiu George 2B 242.54

18

Merisan Nicol 2B 14

19

Pantea Stefan 2C 31.5

20

Grosoiu Andreea 3A 242.54

21

Gheorghe Ionut 3B 28

22

Turcitu Denisa Gabriela 3B 21

23

Damaschin Ana Maria 3B 28

24

Dumitra Narcisa Cristiana 3B 14

25

Mirica Cosmina 3C 21

26

Papan Denisa 3C 28

27

Gogor Robert 3C 80

28

Patar Costel 3C 31.50

29

Ponea Liviu 4A 14

30

Doleanu Lidia 4B 199.80

31

Patar Ionut 4B 31.50

32

Trandafir Mihai 4C 84.33

33

Grosoiu Marian 4C 242.54

34

Doleanu Filip 5A 199.80

35

Paun Alexandru 5A 21

36

Trifu Paula 5A 28

37

Moroca Marius 5A 28

38

Trifu Ioana 5A 28

39

Costache Oana 5B 28

40

Popescu Ioana Francesca 5C 21

41

Tanase Giovani 5C 31.5

42

Adam Alexandra 5C 33.6

43

Ioana Ana Maria 6B 240

44

Doleanu Daniela 6B 199.80

45

Dudutel Florin 6B 14

46

Anghel Dorel 7B 28

47

Grosu Ana Maria 7B 145.08

48

Moroca Andrei 7B 28

49

Adam Georgiana 8A 33,6

50

Ion Paul 8C 119.82

 

 

 1. Conf. art.3 lit. a – burse boala. BURSE  BOALA

 

            1 Porojan Georgiana 5B Bursa boala

2

Sganca Alexandru George 2A Bursa boala

 

BURSE  DE  MERIT

 

 1. Conf. art.8 – burse de merit.
  1. Cristea Ina – 8B
  2. Petre Melinte Raluca – 8C
  3. Toea Madalina – 6C
  4. Militaru Daria – 6C

 

BURSE  DE  STUDIU

 

 1. Conf art.9 – burse de studiu
  1. Creata Irina – 6A
  2. Creata Silviu- 8B
  3. Calin Ioana – 8B
  4. Lebeda Felicia – 6B
  5. Lebeda Dragos – 7C
  6. Plesea Steluta – 7C
  7. Gheorghe Aurelian – 6A
  8. Gaman Daniela – 7B
  9. Manzatu Cristina – 6A
  10. Moldovan Stefan – 8A
  11. Drasleuca Alin – 8A
  12. Patrascan Sebastian – 7B
  13. Tepelus Bogdan – 6B
  14. Stan Delia – 8C
  15. Comanescu Antonela – 6B

 

 

 

 

 

              4.   COMISIILE METODICE  IN ANUL SCOLAR 2011-2012

 

 1.       Comisia metodica a inv. de la clasa I:

Inv.Ilie Doina – responsabil

Membrii: inv.Negoita Lenuta

Vuica Tatiana

 

 1. Comisia metodica a inv. de la cls. a II-a Inv. Boboc Tinca – responsabil

Membrii: inv. Dorobantu Elena

Ungureanu Anica

 

 1. Comisia metodica a inv. de la cls. a III-a Inv. Minai Neacsa – responsabil

Membrii: inv. Dragomir Maria

Ioane Ionela

Andrei Maria

Costache Gherghina

 

 1. Comisia metodica a inv. de la cls. aIV-a

Înv.Dumitru Georgeta – responsabil

Membrii : Sarbu Ioana

   Petre Melinte Catalina

 

 1. Catedra de limba si literatura romana:

   Responsabil: prof. Erascu Mariana

   Membrii : prof. Postolache Cristina

                              Prof. Crasmariu Doina

 

 1. Catedra de limbi straine

Responsabil: prof. Stoica Elena

Prof. Iane Andreea

Prof.Gogolosu Doina, Boblea Felicia

Prof. Stefan Iulia

Prof. Busila Viorica

prof. Orleanu Cornelia

 

 1. Catedra de matematica, informatica

Responsabil:prof.Horobet Ruxandra

Membrii: prof.Popovici Constantin

               Prof. Oprisescu Liviu

               Prof. Boata Mirela

 1. Catedra de fizica-chimie-biologie – ed.tehnologica

Responsabil: prof.Dumitrescu Aida

Membrii: prof. Bogzeanu Lucica

Prof.Vaduva Mirela

  Prof. Tudorica Eugen

 1. 9.      Catedra de istoria, cultura civica , religie, geografie:

Responsabil : prof. Stefanescu Mihaela

Membrii: Prof. Szin Adrian

                Prof.Stanescu Viorel

                Prof. Damian Claudia

 1. 10.  Catedra de aducatie plastica, educatie fizica si educatie muzicala:

Responsabil: prof. Omeag Nicoleta

Membrii: prof. Stanescu Constantin

               Prof. Tutunaru Adrian

               Prof. Micu Victoria

               Prof. Alexe Magdalena

5. COMISIILE PE PROBLEME

 1. Comisia de scolarizare si recensamant:

-          Inv. Vuica Tatiana – responsabil

-          Inv. Boboc Tinca

-          Inv. Sarbu Ioana

-          Prof. Dumitrescu Aida

-          Postelnicu Camelia – bibliotecar

 

 1. Comisia de intocmire a orarului scolii pentru anul scolar 2011/2012.

-          Prof. Măntăluţă Maria- responsabil

-          Prof. Horobet Ruxandra – cls.V-VIII

-          Inv. Ioane Ionela – cls. I-IV

 

 1. Comisia pentru frecventa si ritmicitatea notarii:

-          Prof. Crasmariu Doina – responsabil ciclul gimnazial

-          Prof. Erascu Mariana

-          Prof. Postolache Cristina

-          Prof. Busila Viorica

-          Prof. Oprisescu Liviu

-          Inv. Ioane Ionela – responsabil ciclul primar

-          Prof. Negoita Lenuta

-          Inv. Dorobantu Lenuta

 

 1. Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar:

-          Presedinte : prof. Măntăluţă Maria – director

-          Membri : – prof. Vaduva Mirela

-          Prof. Oprisescu Liviu

-          Prof. Negoita Lenuta

-          Prof. Tutunaru Adrian

-          Prof. Dumitrescu Aida

-          Inv. Dorobantu Elena

-          Prof. Busila Viorica

-          Lica Carmen – Reprezentant al Comitetului de parinti

-          Ene Lucian – Reprezentant al Primariei sector 3

 

 1. Comisia pentru verificarea documentelor scolare si actelor de studii:

-          Prof. Horobet Ruxandra – responsabil ciclul gimnazial

-          Inv. Vuica Tatiana – responsabil ciclul primar

-          Prof. Busila Viorica

-          Prof. Stefanescu Mihaela

-          Prof. Bogzeanu Lucica

 

 1. Comisia de intocmire a graficului serviciului pe scoala pentru elevi si cadre didactice:

-          Prof. Erascu Mariana – responsabil

-          Prof. Dumitrescu Aida

-          Inv. Dumitru Georgeta

-          Inv. Dragomir Maria

-          Prof. Damian Claudia

 

 1. Comisia pentru perfectionare si formare continua:

-          Prof. Postolache Cristina – responsabil

-          Inv. Ioane Ionela

-          Inv. Ungureanu Anica

-          Prof. Damian Claudia

-          Prof. Stoica Elena

 

 1. Comisia de orientare scolara si profesionala:

-          Psiholog Valcu Gabriela – responsabil

-          Prof. Bogzeanu Lucica

-          Prof. Stefanescu Mihaela

-          Prof. Horobet Ruxandra

-          Prof. Busila Viorica

 

 1. Comisia pentru promovarea imaginii unitatii de invatamant:

-          Prof. Tudorica Eugen

-          Prof. Damian Claudia

-          Prof. Boata Mirela

-          Prof. Boboc Tinca

-          Prof. Vaduva Mirela

-          Prof. Crasmariu Doina

-          Prof. Alexe Magdalena – responsabil ciclul gimnazial

-          Inv. Ungureanu Anica – responsabil ciclul primar

-          Inv. Dumitru Georgeta

 

 1. Comisia pentru situatii de urgenta:

-          Prof. Bogzeanu Lucica – responsabil

-          Prof. Omeag Nicoleta

-          Prof. Vaduva Mirela

-          Prof.Oprisescu Liviu

-          Prof. Tutunaru  Adrian

-          Prof. Popovici Constantin

-          Inv. Ioane Ionela

-          Inv. Dragomir Maria

 

 1. Comisia pentru revizuirea Regulamentului Intern:

-          Prof. Măntăluţă Maria – responsabil

-          Prof.Petre Melinte Catalina

-          Prof. Erascu Mariana

-          Inv. Costache Gherghina

-          Inv. Vuica Tatiana

-          Prof. Horobet Ruxandra

 

 1. Comisia de gestionare BDNE:

-          Responsabil – Flesner Monica –secretar sef

-          Prof. Negoita Lenuta

-          Inv. Vuica Tatiana

-          Prof. Ilie Doina

 

 1. Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare:

-          Prof. Andrei Maria

-          Inv. Ioane Ionela – responsabil ciclul primar

-          Prof. Vaduva Mirela

-          Prof. Ilie Doina

-          Inv. Dumitru Georgeta

-          Inv. Sarbu Ioana

-          Prof. Popovici Constantin

-          Inv. Ungureanu Anica

-          Prof. Bogzeanu Lucica

-          Prof. Erascu Mariana

-          Prof. Dumitrescu Aida

-          Prof. Postolache Cristina

-          Prof. Horobet Ruxandra – responsabil ciclul gimnazial

-          Prof. Stoica Elena

-          Inv. Dragomir Maria

 

 1. Comisia pentru programe si proiecte educative:

-          Prof.Vaduva Mirela – responsabil ciclul gimnazial

-          Prof. Mihai Neacsa

-          Prof. Andrei Maria

-          Prof. Ilie Doina

-          Inv. Dumitru Georgeta

-          Prof. Negoita Lenuta

-          Inv. Ioane Ionela

-          Prof. Erascu Mariana

-          Prof. Postolache Cristina

-          Prof. Horobet Ruxandra

-          Prof. Stoica Elena

-          Prof. Boboc Tinca

 

 1. Comisia „Cruce Rosie”:

-          Prof. Vaduva Mirela – responsabil

-          Vuica Tatiana

-          Costache Gherghina

 

In semestrul I al anului scolar 2010-2011, Comisiile metodice si-au desfasurat activitatea dupa graficul activ. metodice intocmit, validat si discutat la inceputul anului.

Pe parcursul semestrului, profesorii au mai desfasurat si alte activitati in functie de solicitarile ISMB sau de solicitarile catedei.

La inceputul anului scolar au fost aplicate testele predictive la disciplinele :

 1. Limba şi literatura română
 2. Matematică
 3. Limba modernă  1
 4. Fizică
 5. Biologie
 6. Chimie
 7. Istorie
 8. Cultură  civică

 

1. LIMBA  ŞI  LITERATURA  ROMÂNĂ

DISCIPLINA DE  STUDIU CLASA NR. ELEVI  ÎN  CLASĂ NR.  ELEVI

PREZENŢI

MEDIA PE CLASĂ
LIMBA ROMÂNA II A 25    24

FB

LIMBA ROMÂNA II B                 20    19

FB

LIMBA ROMÂNA II C

30

   29               FB
LIMBA ROMÂNA III A

26

25

B

LIMBA ROMÂNA III B

20

20

B

LIMBA ROMÂNA III C

25

24

B

LIMBA ROMÂNA III STEP

21

21

B

LIMBA ROMÂNA IV A

24

24

FB

LIMBA ROMÂNA IV B

20

17

FB

LIMBA ROMÂNA IV C

25

23

FB

LIMBA ROMÂNA V A

29

29

7,69

LIMBA ROMÂNA V B

31

30

8,15

LIMBA ROMÂNA V C

30

28

8,37

LIMBA ROMÂNA VI A

20

20

6,31

LIMBA ROMÂNA VI B

18

17

7,44

LIMBA ROMÂNA VI C

23

23

8,37

LIMBA ROMÂNA VII A

26

24

7,98

LIMBA ROMÂNA VII B

19

19

6,33

LIMBA ROMÂNA VII C

25

25

8,14

LIMBA ROMÂNA VIII A

22

21

6,40

LIMBA ROMÂNA VIII  B

24

24

7,73

LIMBA ROMÂNA VIII C

22

21

7,12

 

 

2. MATEMATICĂ

DISCIPLINA DE

STUDIU

CLASA NR. ELEVI  ÎN

CLASĂ

NR.  ELEVI

PREZENŢI

MEDIA PE CLASĂ
MATEMATICĂ II A 25

25

FB

MATEMATICĂ II B            20

18

FB

MATEMATICĂ II C

30

29

FB

MATEMATICĂ III A

26

25

FB

MATEMATICĂ III B

20

20

FB

MATEMATICĂ III C

25

25

FB

MATEMATICĂ III STEP

21

21

FB

MATEMATICĂ IV A

24

24

FB

MATEMATICĂ IV B

20

17

FB

MATEMATICĂ IV  C

25

24

FB

MATEMATICĂ V A

29

28

7,27

MATEMATICĂ V B

31

30

6,65

MATEMATICĂ V C

30

26

7,92

MATEMATICĂ VI A

20

18

6,56

MATEMATICĂ VI  B

18

17

5,12

MATEMATICĂ VI C

23

23

7,42

MATEMATICĂ VII A

26

24

6,68

MATEMATICĂ VII B

19

19

3,74

MATEMATICĂ VII C

25

25

5,06

MATEMATICĂ VIII A

22

22

3,55

MATEMATICĂ VIII B

24

24

5,25

MATEMATICĂ VIII C

22

20

5,66

 

         3 . LIMBA  MODERNĂ  1

DISCIPLINA DE

STUDIU

CLASA NR. ELEVI  ÎN

CLASĂ

NR.  ELEVI

PREZENŢI

MEDIA PE CLASĂ
LIMBA  ENGLEZĂ VA 29 23 5,83
LIMBA  ENGLEZĂ VB 31 29 6,46
LIMBA  ENGLEZĂ VC 30 26 7,29
LIMBA  ENGLEZĂ VIA 20 20 5,00
LIMBA  ENGLEZĂ VIB 18 17 4,30
LIMBA  ENGLEZĂ VIC 23 23 7,44
LIMBA  ENGLEZĂ VIIA 26 24 6,50
LIMBA  ENGLEZĂ VIIB 19 18 3,00
LIMBA  ENGLEZĂ VIIC 25 25 7,22
LIMBA  ENGLEZĂ VIIIA 24 22 5,35
LIMBA  ENGLEZĂ VIIIB 24 23 5,50
LIMBA  ENGLEZĂ VIIIC 22 21 6,30

 

4. FIZICĂ

DISCIPLINA DE

STUDIU

CLASA NR. ELEVI  ÎN

CLASĂ

NR.  ELEVI

PREZENŢI

MEDIA PE CLASĂ

FIZICĂ

aVIaA

20

20

6,45

FIZICĂ

aVIaB

20

16

5,62

FIZICĂ

aVIaC

23

23

7,82

FIZICĂ

aVIIaA

26

25

6,16

FIZICĂ

aVIIaB

19

19

3,42

FIZICĂ

aVIIaC

25

25

5,44

FIZICĂ

aVIIIaA

22

20

3,05

FIZICĂ

aVIIIaB

25

24

5,33

FIZICĂ

aVIIIaC

22

20

4,50

 

5. BIOLOGIE

DISCIPLINA DE

STUDIU

CLASA NR. ELEVI  ÎN

CLASĂ

NR.  ELEVI

PREZENŢI

MEDIA PE CLASĂ
STIINTE III A

26

26

B

STIINTE III B

20

20

B

STIINTE III C

25

22

B

STIINTE III STEP

21

21

B

STIINTE IV A

24

24

FB

STIINTE IV B

20

17

FB

STIINTE IV C

25

23

FB

BIOLOGIE V A
BIOLOGIE V B
BIOLOGIE V C
BIOLOGIE VI A

20

19

6,42

BIOLOGIE VI B

20

16

5,37

BIOLOGIE VI C

23

23

7,56

BIOLOGIE VII A
BIOLOGIE VII B
BIOLOGIE VII C
BIOLOGIE VIII A 21 20 5,85
BIOLOGIE VIII B 24 24 6,58
BIOLOGIE VIII C 20 20 6,45

 

 

6. CHIMIE

DISCIPLINA DE

STUDIU

CLASA NR. ELEVI  ÎN

CLASĂ

NR.  ELEVI

PREZENŢI

MEDIA PE CLASĂ
CHIMIE VII A 26 24 5,12
CHIMIE VII B 19 19 3,26
CHIMIE VII C 25 25 5,24
CHIMIE VIII A 22 20 4,80
CHIMIE VIII B 24 24 5,17
CHIMIE VIII C 22 21 2,55

 

 

                                                 7. ISTORIE

DISCIPLINA DE

STUDIU

CLASA

NR. ELEVI  ÎN

CLASĂ

NR.  ELEVI

PREZENŢI

MEDIA PE CLASĂ

ISTORIE

a VIII-a A

22

20

6,85

ISTORIE

a VIII-a B

24

24

8,46

ISTORIE

a VIII-a C

22

21

7,62

 

8.CULTURĂ  CIVICĂ

DISCIPLINA DE STUDIU CLASA NR. ELEVI ÎN CLASĂ NR ELEVI PREZENŢI MEDIA PE CLASĂ
CULTURĂ CIVICĂ a VIII a A

22

20

5,16

CULTURĂ CIVICĂ a VIII a B

 

24

23

6

CULTURĂ CIVICĂ  

a VIII a C

22

21

5,21

 

 

  GRAFICUL ACTIVITATILOR METODICE SEM.I- AN SCOLAR 2011-2012

 

CICLUL PRIMAR

 

Pe parcursul semestrului I al anului scolar 2011-2012, comisia metdodica a invatatorilor claselor I si-a propus urmatoarele obiective:

-           asigurarea calitatii actului educational(intocmirea planificarilor calendaristice si semestriale);

-           parcurgerea ritmica si de calitate a continuturilr scolare; utilizarea de strategii activ-participative;

-           sustinerea scolarizarii, prevenirea abandonului scolar;

-           organizarea de activitati extracurriculare;

-           participarea la programe de perfectionare individuale sau colective, asigurarea accesului la informatia de specialitate, favorizarea schimbului de experienta;

-           perfectionarea metodologiei sistemului de evaluare;

-           conceperea si elaborarea unor materiale functionale:proiecte didactice, portofolii, teste.

Proiectarea activitatii la nivelul claselor I s-a realizat prin dezvoltarea de competente, prin insusirea de cunostinte pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare.De asemenea, s-a tinut cont de noile reglementari elaborate de MECT.

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic si integral, aplicandu-se metode si procedee activ-partcipative, la fiecare disciplina de invatamant, conform planificarilor calendaristice proiectate pe unitati de invatare.

In lectiile desfasurate la clasa, invatatorii au aplicat tehnici de implicare individuala sau in grup a elevilor, care au condus la partciparea efectiva a tuturor elevilor la activitatile desfasurate, acestia dobandind capacitate de cooperare, de sprijin si colaborare.

Fiecare invatator a elaborat teste de evaluare(formativa si sumativa), fiind insotite de descriptori de performanta pe trei niveluri: FB, B si S.In urma evaluarilor s-a constatat ca elevii detin cunostintele prevazute de programa scolara si dau dovada de receptivitate in ceea ce priveste invatarea.

In cadrul activitatilor curriculare, extracurriculare si extrascolare actiunea s-a centrat in egala masura pe formarea capacitatilor intelectuale de baza, a atitudinilor si comportamentelor, performante asigurandu-se prin utilizarea preponderenta a metodelor interactive, activ-participative precum si prin raportarea problematicii la experientele elevilor.

In cadrul comisiei metodice s-au desfasurat asistente si intrerasistente la ore in scopul formarii si autoformarii membrilor comisiei, precum si lectii demonstrative:

d-na inv. Vuica Tatiana la limba si literatura  romana (lectura) si d-na inv.Negoita Lenuta la activitatea interdisciplinara “In asteptarea lui Mos Craciun”.

S-au intocmit referate conform planificarii, cu multa minutiozitate, bine documentate stiintific, cu exemple practice, referate in care d-nele invatatoare au impartasit din experienta acumulata in timp.

D-na inv. Ilie Doina a sustinut referatul cu tema “Rolul activitatilor transdisciplinare” si d-na inv.Vuica Tatiana – “Strategii didactice pentru dezvoltarea competentelor de lectura la ciclul primar ”.

De asemenea, am desfasurat si o masa rotunda cu tema : “Modalitati de optimizare a insusirii citit-scrisului la clasa I”, urmarind ca obiectiv dezvoltarea schimbului de informatii care sa duca la extinderea celor mai bune metode si procedee in vederea dezvoltarii competentelor profesionale.

In ceea ce priveste desfasurarea activitatilor extracurriculare s-au organizat:

-           “1 Decembrie – ziua Nationala a Romaniei”;

-           “Datini si obiceiuri de Craciun”.

D-na inv. Negoita Lenuta a mers cu colindatul la biserica – “Colinde. Colinde..”

-      vizionarea de spectacole de teatru pentru copii:

“ In ograda la bunica”

“ Baiatul care a strigat lupul”

Festivalul teatrului international pentru copii (Rapsodia Romana)

Relatiile cadru didactic – elev se bazeaza pe respect reciproc, conduita civilizata, colaborare si intelegere, afectivitate Cadrele didactice cultiva la elev atmosfera de munca, respectful reciproc, dorinta de afirmare si autodepasire.

Pentru a facilita comunicarea elev-elev au fost utilizate metode interactive, activitati pe grupe.

In cadrul comisiei metodice a invatatorilor cls.I colaborarea a fost eficienta, impartasindu-se reciproc din experienta didactica.

S-au valorificat spatiile de invatare, realizandu-se accesabilitatea grupurilor de elevi la resursele de invatare.

Fiecare invatatoare a utilizat la clasa mijloace de invatamant, auxiliare curriculare la diferite discipline de invatamant.Au fost elaborate o multitudine de fise de lucru, de evaluare, de reinvatare.

Pentru imbunatatirea calitatii activitatii didactice, pentru ca o scoala sa fie eficienta, trebuie sa existe o colaborare intre dascali si parinti, iar activitatea didactica sa fie mai mult centrata pe instruire-formare si curriculum.

Comunicare scoala-familie a fost deosebita.S-au organizat sedinte cu parintii, lunar si lectorate cu parintii.

Parintii au fost implicati in activitatea didactica prin participarea efectiva la procesul de invatamant.

Salile de clasa au fost transformate in adevarate ateliere de lucru si invatare pentru elevi, cu ajutorul parintilor.

Formarea continua a personalului didactic constituie un segment important al activitatii metodice la nivelul unitatii de invatamant.Doamnele invatatoare au fost preocupate de perfectionarea curenta prin activitati metodico-stiintifice, au participat la cercurile pedagogice la nivel de sector.

Doamnele invatatoare Ilie Doina si Negoita Lenuta au participat la cursul “Matematica si stiinte in societatea cunoasterii”.

 

La clasele a II-a, Pornind de la prioritatile invatamantului romanesc: promovarea invatamantului formativ, centrat pe elev, inca de la inceputul anului scolar am urmarit adaptarea acestor obiective care sa reflecte finalitatile la care ajung toti elevii claselor a II-a.

Astfel, toate cadrele didactice care predau claselor a II-a au participat la Consfatuirile Invatatorilor, la actiunile IS3, la sedintele organizate de scoala si alte institutii implicate in educatie.

In cadrul comisiei metodice au fost organizate activitati la care au participat toti elevii claselor a II-a si toate invatatoarele acestora. La inceputul anului scolar s-a studiat “Foaia de parcurs”, document nou in invatamantul romanesc, conform caruia  s-au stabilit masuri de prevenirea abandonului scolar, intocmirea testelor initiale, a documentelor acestora si transmiterea rezultatelor parintilor, individual, Consiliului profesoral si IS3.

Urmarind atingerea obiectivelor stabilite de IS3, prin tematica abordarii actiunilor in directia promovarii dragostei pentru lectura a elevilor mici, d.na Boboc Tinca a organizat o intalnire a scolarilor nostri cu autoarea de carte pentru copii, Mocanu Georgeta. La sfarsitul acestei intalniri, a fost prezentat referatul “Formarea si dezvoltarea interesului pentru lectura la scolarul mic”, material intocmit de Boboc Tinca.

Multi elevi au participat la concursuri scolare de matematica si  romana,  implicare solicitata de parintii acestoara.

Un alt obiectiv propus de comisie este acela de a monitoriza starea de sanatate a copiilor claselor noastre, de asigurare a unui climat favorabil procesului de predare-invatare-evaluare.

S-au organizat activitati dedicate zilei de I Decembrie, Sf. Sarbatori de Craciun si de Anul Nou.
Au fost vizionate spectacolele de teatru pentru copii: “Baiatul care a strigat : lupul!”, “ Hide and Seek 3,4” la Teatrul Ion Creanga.

Se monitorizeaza Programul National “Cornul si laptele” de catre toate cadrele scolii, alaturi de corpul administrativ al scolii.

Doamnele invatatoare promoveaza autoevaluarea, evalueaza permanent rezultatele elevilor, notadu-le in documentele specifice, dar si transmitandu-le parintilor.

De asemenea doamnele invatatoare s-au achitat de indatoririle avute la nivelul institutiei scolare cu profesionalism si cu multa responsabilitate.

Pe parcursul semestrului I, membrii Comisiei metodice a claselor a III-a au desfăşurat următoarele activităţi:

 1. Întâlnire pentru constituirea Comisiei metodice şi alegerea responsabilului Comisiei metodice.
 2. Întâlnire pentru stabilirea punctajului fişei de evaluare pentru anul şcolar 2010-2011.
 3. Întâlnire pentru dezbaterea,,Foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012”
 4. Participare la Consfătuirile învăţătorilor.
 5. Realizarea planului de activităţi pe semestrul I şi a Planului de acţiune.
 6. Prezentarea referatului cu tema ,, Cum să facem atractivă ora de lectură?”susţinut de profesor  Andrei Maria.
 7. Desfăşurarea lecţiei deschise la limba română ,,Dulce şi frumoasă-i limba ce-o vorbim” susţinută de învăţător Dragomir Maria  la clasa a III-a A.
 8. Dezbatere cu tema ,,Temele pentru acasă-necesitate sau povară?” susţinut de profesor Ioane Ionela.
 9. Lecţia de democraţie- vizită la Palatul Parlamentului.
 10. Spectacol de teatru- Teatrul Ion Creangă.
 11. Serbare de Crăciun la nivelul fiecărei clase.

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral conform planificării calendaristice.

Toate cadrele didactice au susţinut şedinţe cu părinţii, consultaţii şi lectorate conform planificărilor întocmite.

Clasele a III-a au participat au participat la următoarele concursuri şcolare:

1)      ,,Piticot”- Limba  română

2)      ,,Piticot”- matematică

3)      ,,Comper”- limba română şi matematică

4)      ,,Cangurul”-limba engleză

Cadrele didactice au participat la cursuri de perfecţionare precum:,,IT&S”(TIC şi Strategie didactică), ,,Formarea cadrelor didactice  înscrise la gradul didactic I”.

Comisia claselor a IV-a  în semestrul I al anului şcolar 2011-2012 a avut o activitate complexă şi variată, atingându-se obiectivele propuse.Planificarea calendaristica a fost intocmita conform cerintelor MECTS. Testele initiale au fost intocmite conform cerintelor , iar rezultatele obtinute de elevi au fost transmise la timp. Elevii au participat la Concursurile  “Piticot” (limba romana si matematica), Cangurul lingvist (limba engleza), elevii obtinand rezultate deosebite; Comper (Romana si Matematica). Elevii au participat la spectacole de teatru la Teatrul Ion Creanga, unde s-a vizionat piesa “Hide and seek 3.4”, iar in cadrul scolii “Baiatul care a strigat lupul”;

A fost  sustinuta de d-na Dumitru Georgeta  o actiune deschisa la nivelul claselor a IV a: “Sa invatam despre corpul nostrum, despre sanatatea organismului uman”;  avand ca rezultat  colectarea unui material demonstrativ pentru intocmirea  unui  referat cu titlul “Educatia pentru sanatate”;

Au fost organizate  serbaari de Craciun cu titlul “Hristos se naste – datini si obiceiuri romanesti”

Se deruleaza activitati in cadrul Proiectului “Fii bun cu animalele” – Vier Photen, optionalul  initiat de Junior Achievement “Natiunea mea” si programul “Clubul de miscare si distractie”.

 

 

CICLUL GIMNAZIAL

 

LIMBA ROMANA- responsabil: prof.Erascu  Mariana

 

In sem I an scolar 2011-2012 profesorii de Limba romana din cadrul Comisiei de specialitate au desfasurat urmatoarele activitati:

 

 1. In sept. 2011 au participat la Consfatuirile prof. De Limba romana de la nivelul ISMB apoi in cadrul Comisiei au fost discutate planul manageril pe sem I, si au fost elaborate planificarile semestriale si anuale.

 

 1. Au fost facute portofoliile personale, portofoliile elevilor, fise de lucru, proiecte didactice;
 2. In luna oct. au fost aplicate testele predictive tuturor claselor> : subiectele au fost elaborate la nivelul Catedrei (cl. V si a VI-a prof. Doina Crasmariu, cl. VII-a prof. Erascu Mariana, cl.VIII-a prof. Cristina Postolache)
 3. Au fost dezbatute rezultatele testelor predictive la nivelul catedrei si au fost elaborate planuri de masuri (ore supl. Cl.VII-a C prof Erascu Mariana – in fiecare joi de la ora 11.10-12.)
 4. Atelier literar: au participat tori profesorii si a constat in : portofoliu de lecturi suplimentare elevi, picturi inspirate de lecturile studiate (concretizat in gazeta Coltul de literatura- prof. Cristina Postolache )
 5. Pregatirea Lotului Olimpic- toti profesorii: Olimpiada de limba, literatura si comunicare a fost sustinuta pe 6 dec. Faza pe scoala- au participat 98 elevi
 6. Referat in cadrul Comisiei: “ Creativitatea didactica” prof. Crasmariu Doina.
 7. Serbarile de Craciun- dec. 2011

 

 

 1. Activitate de mentorat: in perioada 25 oct- 23 dec. 2011 prof. mentor Erascu Mariana a coordonat practica pedagogica  pentru o grupa de 9 studenti de la Universitatea din Bucuresti prin:

-          20 de ore de asistenta pentru fiecare student;

-          3 lectii de predare fiecare student;

-          3 proiecte didactice propuse de studenti sub coordonarea prof. mentor;

 1. Interasistente: prof. Erascu Mariana a asistat la ora de literatura a prof. Doina Crasmariu, luna dec. 2011 “Sfarsit de toamna” de V. Alecsandri- cl. VA
 2. perfectionare: in luna oct. 2011 prof. Erascu Mariana si prof. Cristina Postolache au finalizat cursul ECDL;
 3. participarea la concursuri: in luna octombrie elevii claselor a V-a au participat (selectiv) la concursul Euroeducatie- romana si matematica)

 

MATEMATICA – Resp.Horobet Ruxandra

 

 1. PROIECTAREA  ACTIVITĂŢII  ŞI  REALIZAREA EI

ü  Am prezentat la termen planificările calendaristice, care sunt în portofoliul personal în care sunt şi testele elaborate pe cicluri de clase şi nivele

ü  Am proiectat oferta educaţională CDŞ (  programă şi planificare calendaristică )

ü  Toate planificările au fost realizate şi în format electronic

ü  Am efectuat ore de pregătire suplimentară la clasele a V-a

ü  Am proiectat şi efectuat întâlniri cu părinţii şi elevii

ü  Am proiectat şi efectuat activităţi extracurriculare :

a)      Vizită la Muzeul „ Grigore Antipa „

b)      Plimbare cu elevii în parcul „ A.I.Cuza „

c)      Excursie Tîrgovişte-Sinaia

d)     Vizionare film „ Motanul  Încălţat „

e)      Acţiune caritabilă la „ Casa Doru „ Spitalul „Victor Babeş „

f)       Serbare „ Vine Moş Crăciun „ – primire de cadouri

ü  Am aplicat chestionare elevi-părinţi

ü  Am evaluat activitatea de la clase prin teste, lucrări scrise, portofolii ale elevilor

ü  Am proiectat activitatea Comisiilor Metodice : Matematică, Diriginţi

 1. EVALUAREA  REZULTATELOR

ü  Am aplicat teste predictive la toate clasele

ü  Am elaborat testele la clasele a V-a, a VII-a şi a VIII-a şi am alcătuit Matricea de Specificaţie la toate clasele

( am creat o bază de date )

ü   Am comunicat individual, elevilor şi părinţilor, rezultatele obţinute

 

 1. MANAGEMENTUL  CLASEI

ü  Am consiliat permanent elevii clasei a V-a C şi alţii de la clasele de predare

ü  Am responsabilizat elevii

ü  Am întocmit documentele care au justificat prelucrarea normelor

ü  Am intervenit pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale

 

 1. MANAGEMENTUL  CARIEREI

ü  Am participat la activităţile metodice la nivel de sector şi capitală

ü  Am actualizat portofoliul personal

ü  Am prezentat disponibilitate la cerinţele şcolii

ü  Nu am participat in acest semestru la cursuri de perfecţionare profesională

 1. CONTRIBUŢII  LA  PROMOVAREA  IMAGINII  ŞCOLII

ü  Am continuat parteneriatul cu Biblioteca „ Ion Neculce „ dar nu am avut acţiuni din motive ce au ţinut de Bibliotecă

ü  Am promovat oferta şcolii

ü  Am indrumat elevii să participe la concursurile : „ Evaluarea în educaţie „- „  Arhimede „- „Comper „

 

 

STIINTE – FIZICA,CHIMIE,ED.TEHNOLOGICA SI BIOLOGIE

                   Responsabil Dumitrescu Aida

 

Pe Semestrul I s-a parcurs toata materia din programele scolare la;fizica,chimie,

educatie tehnologica si biologie.S-au efectuat meditatii atât pentru elevii slab pregatiti (fizica,chimie), cât si pentru elevii care participa la Olimpiade( fizica,chimie,biologie si educatie tehnologica).Meditatiile au fost efectuate de  prof.Aida Dumitrescu( fizica), prof. Lucica Bogzeanu (chimie),prof.MirelaVaduva ( biologie) si prof.Eugen Tudorica (ed.tenologica).

OLIMPIADE

(1) FIZICA  -etapa pe scoala s-a tinut la Scoala nr.70 pe 20dec.2011,

(profesor  supraveghetor si evaluator Aida Dumitrescu).

Au fost prezenti:  1elev (clasa aVIIIa), care a obtinut 14,5p din 30p maxim;

5 elevi (clasa aVIIa), care au obtinut punctajul intre 10p-17,25p din 30p maxim;

19 elevi (clasa aVIa) ,care au obtinut intre 1p-13,85p din 20p maxim.La etapa pe sector din 21ian.2012 vor merge :1 elev clasa aVIII; 4elevi  de la clasa aVIIa si 2 elevi de la   clasa aVIa.

 (2) CHIMIE (clasa aVIIIa)- etapa pe scoala s-a tinut la Scoala nr.70 pe 6dec.2011.

(profesor supraveghetor si evaluator Lucica Bogzeanu).

Au participat 4 elevi si toti 4 merg mai departe la etapa pe sector.

 (3) EDUCATIE TEHNOLOGICA -etapa pe scoala s-a tinut la Scoala nr.70 pe 21dec.2011;(profesor  supraveghetor si evaluator Eugen Tudorica).

Au fost prezenti: 60 elevi de la clasele aV-aVIIIa .S-au calificat pentru etapa

urmatoare 5 elevi de la clasa aVa ,5 elevi  de la clasa aVIa ,5elevi de la clasa aVIIa   si    3 elevi de la clasa aVIIIa.

(4) BIOLOGIE- etapa pe scoala s-a tinut la Scoala nr.70 pe 12dec.2011

( profesor supraveghetor si evaluator  Mirela Vaduva).

Au participat 11 elevi din clasa a VIIa.S-au calificat  5 elevi pentru etapa pe sector.

Profesorii din Comisia metodica au participat la activitatile desfasurate in cadrul Comisiei. Aceasta raspunde de cele 3 laboratoare (fizica, chimie, biologie).

De  laboratorul de fizica raspunde prof.Aida Dumitrescu, de cel de chimie

prof.Lucica Bogzeanu,de cel de biologie prof.Mirela Vaduva. Orele s-au desfasurat

majoritatea in laboratoare.Laboratorul de fizica a fost dotat cu alt ceas,cu 1 dulapior de prim ajutor,cu planse plastifiate.Laboratorul de chimie a fost dotat cu substante chimice.

D-na prof.Aida Dumitrescu a continuat sa trimita la publicare articole de specialitate (fizica,chimie) in Revista “Evrika” de la Braila (pe tot parcursul semestrului).

Activitatile Comisiei Metodice in Semestrul I:

 

Nr.

crt.

Activitatea propusa

Cine raspunde

Data

1.

Realizarea planificarii calendaristice si pe

Semestrul I

Membrii comisiei

12sept.2011

2.

Constituirea comisiei metodice si stabilirea planului de munca pe Semestrul I Membrii comisiei

16sept.2011

3.

Analiza activitatii la:fizica, chimie,

educatie tehnologica si tehnologia informatiei in Anul Scolar 2010-2011.

profesor

Aida Dumitrescu

26sept.2011

4.

“Rolul experimentului de laborator in invatarea eficienta a disciplinelor fizica si chimie” (referat). profesor

Aida Dumitrescu

4 oct.2011

5.

Istoricul descoperirii gazelor aerogene (referat si prezentare) profesor

Lucica

Bogzeanu

 

9nov.2011

6.

Clonarea (referat). profesor

Mirela Vaduva

 

21nov.2011

7.

Modalitati moderne interactive de evaluare

(prezentare Power Point).

profesor

Eugen Tudorica

 

19dec.2011

 

 

 

 

LIMBI MODERNE – Responsabil prof Elena Stoica

 

Obiectivul principal in Comisia de Limbi Moderne a fost intocmirea planului de recapitulare pentru administrarea  testelor initiale la limba engleza la clasele V-VIII. In urma administrarii testelor s-a intocmit o analiza a acestora pe clase si pe medii, precum si masuri privind remedierea deficientelor aparute.

In comisia de limba engleza a avut loc si o dezbatere de grup cu privire la predarea limbii engleze la clasele I. Membrii din catedra a fost de acord cu dificultatea captarii atentiei la elevii de varsta mica si cu necesitatea folosirii jocurilor si a cantecelor in invatarea limbii.

In luna decembrie a avut loc concursul Cangurul Lingvistic la care au participat 95 de elevi.

La catedra de limba franceza in luna decembrie, doamna profesoara Busila Viorica a sustinut o lectie demonstrativa cu titlul « La Buche de Noel » in interasistenta cu doamna profesoara de limba engleza Gogolosu Doina.

Catedrele de limbi moderne au organizat la clase serbari traditionale, felicitari si postere cu tematica de Craciun.

 

 

ISTORIE,CULTURA CIVICA,RELIGIE – Responsabil comisie prof.Stefanescu  Mihaela

In semestrul I, an scolar 2011-2012, la disciplina istorie au fost realizate urmatoarele activitati didactice menite sa contribuie la desfasurarea, in bune conditii, a activitatilor de invatare la disciplina predata. La inceputul semestrului au avut loc consfatuirile profesorilor de istorie pe municipiul Bucuresti, care au avut ca tema centrala desfasurarea in conditii optime a predarii istoriei, in conditiile centrarii pe dobandirea de competente.

In perioada septembrie-octombrie 2011 a avut loc prelucrarea noilor documente privind activitatea la clasa, intocmirea planurilor manageriale si a programului de activitati pe semestrul I si intocmirea documentelor de proiectare didactica. Am distribuit la clase testul predictiv, pentru a stabili ulterior metodele si mijloacele de invatare optima pentru fiecare clasa, potrivit nivelului de pregatire.

In luna septembrie 2011 a fost administrat la clasele a VIII-a testul de evaluare initiala, conform adresei M.E.C.T.S. nr. 213/BO/05.09.2011 si a notei M.E.C.T.S. nr. 15665/12.09.2011, ale carui rezultate au fost transmise inspectoratului teritorial, in luna octombrie.

Rezultate: media pe clasa – a VIII-a A – 6,85, a VIII-a B – 8,46, a VIII-a C – 7,62.

Pe data de 12 octombrie am realizat in cadrul comisiei metodice activitatea dedicata comemorarii Holocaustului, impreuna cu domnul profesor de religie Viorel Stanescu, in cadrul careia am prezentat referatul “Noaptea de cristal”,iar elevele Mocanu Melany si Nacu Elisabeta au prezentat referatul “Adolf Hitler”.

Pe data de 12 noiembrie am efectuat cu elevii clasei a VIII-a B o vizita la Muzeul de Istorie al Municipiului Bucuresti, iar pe datele de 15,18 si 22 noiembrie 2011 am organizat vizitarea Parlamentului Romaniei, insotita de lectia de democratie la Centrul Educational al Camerei Deputatilor, cu clasele a VIII-a B (15 nov.), a III-a B si a III-a Step by Step (18 nov.), a III-a A si a IV-a B (22 nov.).

Pe data de 30 noiembrie am realizat in cadrul comisiei metodice activitatea dedicata sarbatoririi Zilei Nationale de 1 Decembrie, impreuna cu domnul profesor de religie Viorel Stanescu si cu doamna profesoara de geografie Claudia Damian.

Pe data de 19 decembrie am organizat impreuna cu domnul profesor Adrian Szin, etapa pe scoala a olimpiadei de cultura civica, apoi am corectat lucrarile si am centralizat rezultatele cu echipajele de elevi calificate la etapa pe sector.

La sfarsitul semestrului I au avut loc discutii la clasa cu elevii care au sustinut teza la disciplina istorie, privind rezultatele obtinute si selectia elevilor pentru olimpiada de istorie, etapa pe scoala, care urmeaza sa se desfasoare in semestrul al IIea.

Pe parcursul semestrului, am participat la activitatile metodice organizate pe sector si municipiu.

In afara de activitatile mentionate mai sus, am participat cu clasa a VIII-a B la Parada elevilor bucuresteni, organizata de Primaria Municipiului Bucuresti pe data de 18 septembrie 2011. Am participat alaturi de doamna profesoara de biologie Mirela Vaduva la proiectul ecologic european “Let’s do it, Romania!” cu un grup de elevi ai scolii, pe data de 24 septembrie 2011, contribuind la curatarea deseurilor pe o portiune de padure din jurul Capitalei.

Pe data de 28 noiembrie 2011 am organizat cu elevii clasei a VII-a B o reuniune cu masti de Halloween.

Am prezentat, in timpul semestrului I, rezultatele obtinute de elevii clasei a VIII-a B, in fata colectivului de parinti, in cadrul sedintelor cu parintii, care au avut loc lunar. La cea din luna octombrie, parintii au luat la cunostinta rezultatele testelor de evaluare initiala la disciplinele de studiu stabilite conform adresei M.E.C.T.S. nr. 213/BO/05.09.2011.

Din 24 de elevi ai claseia VIII-a B, 23 de elevi au promovat la sfarsitul semestrului I, unul singur a ramas cu situatie neincheiata, datorita numarului mare de absente nemotivate, desi mama elevului a fost instiintata telefonic si prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

 

 

 

ARTE – EDUCATIE PLASTICA,EDUCATIE MUZICALA,EDUCATIE FIZICA – Responsabil prof. Omeag Nicoleta

 

1. CROS PE MUNICIPIU

 • LOCUL VIII-Grajdan Corneliu
 • LOCUL VIII-Toma Ionut
 • LOCUL XII-Grajdan Teodor
 • LOCUL XV-Balasz Bianca
 • LOCUL XV-Nicolescu Luis              PROF. TUTUNARU ADRIAN

 

2.OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR

 

 • BASCHET  FETE                                   PROF. TUTUNARU ADRIAN

 

 

 • TENIS DE MASA   LOCUL III (CALIFICAT PE MUNICIPIU)

 

PROF. OMEAG NICOLETA

 

3. LECTIE DESCHISA                                         PROF. OMEAG NICOLETA

4. CURS

Mentorat In Educatie Fizica                                PROF. OMEAG NICOLETA

 

5.CONCURS EDUCATIE PLASTICA”CULORILE SPERANTEI” FAZA PE MUNICIPIU

 

2 LOCURI      I

2 LOCURI    II                                                            PROF.ALEXE MAGDALENA

 

 

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.

Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste predictive la toate disciplinele, s-au întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea  cazurilor.

Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii precum şi a profesorilor diriginti a constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative specifice ( metodologia Testarii Nationale, mişcarea de personal, Legea calităţii în educaţie, Legea Educatiei ) atât în cadrul consiliilor profesorale cât şi la clase către elevi şi părinţi.

 1. Inspectii scolare si asistente la ore:

Pe parcursul Semestrului I au fost  trei  inspectii tematice efectuate de d-na insp. Maria Bujan; Inspectiile tematice nu au ridicat probleme si nu au fost necesare reveniri.

 

In luna octombrie a avut loc evaluarea  ARACIP pentru urmatoarele aspecte :

Spatiile scolare

Situatia centralizata a rezultatelor elevilor pe ultimii 3 ani

Rezultatele elevilor la testarea nationala pe ultimii 3 ani

Rezultate concursuri si olimpiade pe ultimii 3 ani

Proiectele si parteneriatele desfasurate de scoala in ultimii 3 ani

Formarea profesionala continua a cadrelor didactice in ultimii 5 ani

Pentru acestea au fost efectuate diferite activitati cum ar fi: vizitarea  sălilor de clasă, a spaţiilor administrative şi a spaţiilor auxiliare, observarea directă a activităţilor desfăşurate în şcoală – asistenţe, aplicarea de chestionare: elevi, părinţi, şefii de catedre/comisii metodice, membrii CEAC, director/director adjunct.

La acesta evaluare Scoala a obtinut calificativul FB( foarte bine)

 

 1. Asistentele la ore au fost desfasurate conform graficului intocmit de dir. adjunct.Din pacate timpul nu a premis efectuarea tuturor inspectiilor.

 

Nota: La asistente participa de regula si resp. Comisiei metodice.

Prof. debutanti si cadrele did. noi  au prezentat  planificarile si proiectele didactice pentru zilele de asistenta.

Evaluarea se  face conform fisei  de asistenta;

 

 

COMISIA DE PERFECTIONARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA:

 

Pe semestrul  I al anului scolar 2011 – 2012, Comisia de Perfectionare constituita la nivelul Scolii cu clasele I – VIII  Nr. 70, a avut permanent in vedere cresterea nivelului de perfectionare a cadrelor didactice ce isi desfasoara activitatea in scoala noastra astfel incat sa se realizeze o crestere a eficientei intregului proces educational.

Comisia de Perfectionare a realizat in permanenta diseminarea materialelor primite de la CCD sau de la institutiile abilitate.

Cadrele didactice au fost preocupate de perfectionare dupa cum urmeaza:

1.Doctorate in derulare:prof. Mirela Vaduva

prof. Viorel Stanescu

2.Cursuri perfectionare:ECDL –inv. Dragomir Maria

-inv. Dorobantu Elena

-inv. Ioane Ionela

-inv. Mihai Neacsa

-inv. Negoita Elena

-prof. inv. primar Petre Melinte Catalina

-prof. Dumitrescu Aida

-prof. Erascu Mariana

-prof. Postolache Cristina

- prof. Mirela Vaduva

- prof. Viorel Stanescu

 

-cursuri post-universitare de informatica –prof. Petre Melinte Catalina

 

-cursul ,,Matematica si Stiinte in societatea cunoasterii’’

-inv. Ilie Doina

-inv. Negoita Elena

- inv. Boboc Tinca

Inv. Petre Melinte Catalina

-cursul ,,Formarea profesorilor de matematica si stiinte in societatea cunoasterii’’

–prof. Dumitrescu Aida

-prof. Bogzeanu Lucica

 

 

3.Lectii deschise

Inv. primar-,,Dulce si frumoasa-i limba ce-o vorbim’’ – inv. Dragomir Mariana

 

Inv. gimnazial- ,,La Buche de Noel’’ – prof. Busila Viorica

-,,Lectia de democratie’’ – prof. Stefanescu Mihaela

 

 

4.Referate

Inv. primar -,,Cum sa facem atractiva ora de lectura?’’-inv. Andrei  Maria

-,,Temele pentru acasa – o necesitate sau o povara?’’-inv. Ioane Ionela

-,,Imbunatatirea competentelor de lectura ale elevilor din ciclul primar’’ –inv. Dorobantu Elena

-,,Formarea si dezvoltarea interesului pentru lectura la scolarul mic’’ –inv. Boboc Tinca

-,,Educatia pentru sanatate’’ –inv. Dumitru Georgeta

-,,Rolul activitatilor transdisciplinare ‘’- Ilie Doina

-,,Strategii didactice pentru dezvoltarea competentelor de lectura in ciclul primar’’ – Vuica Tatiana

 

Inv. gimnazial -,,Metode modern de predare a geografiei’’ prof. Damian Claudia

-,,Creativitatea didactica’’ –prof. Crasmariu Doina

-,,Rolul experimentului de laborator in invatarea eficienta a disciplinelor fizica si chimie’’ –prof. Dumitrescu Aida

-,,Istoricul descoperirii gazelor aerogene – prof. Bogzeanu Lucica

-,,Clonarea’’-prof.Vaduva Mirela

-,,Modalitati moderne, interactive de evaluare’’ –prof. Tudorica Eugen

-,,Comemorarea Holocaustului’’ –prof. Stefanescu Mihaela

-,,Adaptarea si utilizarea mijloacelor multimedia in predarea geografiei la cls. V – VIII’’ –prof. Damian Claudia

 

5.Concursuri

Inv. primar –Piticot

-Cangurul lingvistic

-Comper

-Arhimede

Inv. gimnazial-Comper ( matematica si lb. Romana)

-Cangurul lingvistic

-Arhimede

-Olimpiade la toate disciplinele diferite etape

-Concurs ,,Culorile sperantei’’

-Concurs de cros

-Concurs – Tenis de masa

 

6.Articole

- publicarea articolelor de specialitate in rev. ,,Evrika’’ –prof. Dumitrescu Aida

 

7. Mentorat

- prof. Erascu Mariana

 

 

         COMISIA DIRIGINŢILOR

 

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de prof. Horobet Ruxandra

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior.

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi dezbătută de toţi diriginţii.

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.

Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate .

Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari socio-profesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii.

Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar.

În ultima săptămână a semestrului I, la solicitarea diriginţilor, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor.

Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului, cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.

Deasemenea invatatorii si dirigintii  au tinut permanent legatura cu parintii, oferind consultatii si lectorate, precum si consiliere.

 

 

COMISIA DE CALITATE

 

In sem. I al anului scolar 2011-2012 CEAC din Scoala nr. 70 a desfasurat urmatoarele activitati:

 

 1. Dupa numirea resp. Comisiei si constituirea acesteia  a fost gandit si elaborat planul operational, regulamentul CEAC ,documente care au fost prezentate si supuse aprobarii CA si CP din luna noiembrie 2011.
 2. CEAC a elaborat procedurile necesare bunei desfasurari a activitatii scolii la nivelul compartimentelor generale. A fost discutata “Foaia de parcurs” pentru anul scolar in curs si a fost gandita, aplicata si monitorizata Procedura privind testele initiale si finale. In urma acestei activitati au fost gandite planurile de masuri si centralizate rezultatele.
 3. CEAC a aplicat selectiv chestionare elevilor si parintilor privind stilul de invatare, rolul scolii etc..
 4. In luna oct. 2011 Scoala 70 a fost supusa evaluarii externe a calitatii, aqctivitate complexa care a durat trei zile. Comisia formata din inspectori ARACIP a verificat:

-         documentele comisiei CEAC;

-         portofolii cadre didactice, comisii metodice si de lucru, portofolii elevi;

-         procedurile aplicate;

-         alte documente

-         a aplicat chestionare elevilor si parintilor;

-         interviuri cu CEAC, responsabilul CEAC, CA,CP, profesori, parinti, elevi

Evaluarea s-a finalizat cu raportul ARACIP favorabil scolii noastre. In urma evaluarii CEAC a trasat liniile de imbunatatire a activitatii;

 1. CEAC a monitorizat activitatea celor mai importante comisii pe probleme: Comisia de perfectionare (care si-a constituit o baza de date privind situatia perfectionarii cadrelor didactice), Comisia de frecventa si notare,;
 2. Au fost monitorizate prin CEAC: asistentele si interasistentele (Comisia de fizica, chimie, Ed. Tehnologica, Comisia de biologie geografie, Comisia de istorie si cultura civica, religie, Comisia de Limba romana, Comisia invatatorilor)
 3. CEAC a monitorizat prin Comisia de Olimpiade si concursuri graficul si desfasurarea Olimpiadelor ,faza pe scoala;
 4. CEAC a monitorizat completarea doc. Scolare: cataloage, notarea ritmica;
 5. Un aspect important al CEAC l-a reprezentat pastrarea, sortarea si verificarea materialelor si documentelor.
 6. Sustinerea unui referat in cadrul CEAC:”Avem nevoie de calitate in educatie!” prof. Erascu Mariana

Situatia centralizata a Olimpiadelor faza pe scoala va avea un grafic final in luna ianuarie.

 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR

 

S-a constituit, la nivelul şcolii, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar .

S-au organizat întâlniri şi dezbateri cu elevii şi cu părinţii pentru cunoaşterea problemelor cu care se confruntă şcoala, a consecinţelor săvârşirii de acte antisociale de către elevi. La aceste întâlniri au fost invitaţi şi lucrătorii Postului de Poliţie –Circa 12 şi s-au prezentat cazuri concrete de abateri de la disciplină săvârşite de elevii Şcolii .

În cursul lunii Ianuarie s-au prezentat şi dezbătut în Consiliul reprezentativ al părinţilor  aspecte ale combaterii violenţei domestice. Au participat şi alţi părinţi ai elevilor şcolii.

În general, nu au avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevi sau între elevi şi personalul didactic şi nedidactic din şcoală. Micile incidente au fost soluţionate prompt şi au fost aduse la cunoştinţa părinţilor.

Învăţătorii şi profesorii diriginţi au evidenţa copiilor problemă, ţin legătura cu părinţii, cu organele locale abilitate, pentru ameliorarea stării disciplinare. S-au desfăşurat activităţi pentru atragerea în colectiv şi socializarea acestor elevi. Cu toate acestea, mai sunt elevi care deranjează orele de curs, lipsesc de la activităţile şcolare, cei mai mulţi provenind din familii dezorganizate sau cu un nivel cultural precar.

In  anul scolar 2011-2012 comisia de disciplina a scolii noastre s-a concentrat asupra combaterii fenomenului de violenta, sub toate formele ei de manifestare, in randul elevilor. In acest scop profesorii si dirigintii din scoala au luat masuri pentru impiedicarea manifestarii actelor de violenta atat in interiorul scolii cat si in afara scolii. S-au prelucrat regulamentul de ordine interioara precum si strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitate in conformitate cu Legea Invatamantului si Hotararii Guvernului Romaniei nr.336/2007 precum si studiul »Violenta in scoli » eleborat de Institutul de Stiinte ale Educatiei cu sprijinul financiar al reprezentantilor UNICEF in Romania.

Invatatorii si dirigintii au identificat elevii cu probleme de disciplina si au luat masurile care se impun. Ei au avut o stransa legatura cu parintii ai caror copii prezinta forme de violenta. Acesti parinti au fost informati cu privire la comportamentul copiilor lor  si au primit recomandari privind  prevenirea formelor de violenta.

Comisia de disciplina are o legatura de stransa colaborare cu psihologul scolii in vederea identificarii principalelor forme de violenta in scoala, a cauzelor induse de contextul sociala : influenta mass-media, grupul de prieteni si anturajul, probleme familiale si sociale.

De asemenea Comisia de disciplina are o stransa legatura cu jandarmeria, politia de proximitate si reprezentantii BGS. In acest scop un reprezentant al Inspectoratului de Politie Bucuresti a sustinut in luna octombrie prezentari in fata elevilor claselor a VII-a referitor la notiunile de delictele pe care le pot savarsi elevii, gravitatea si consecintele lor.

In scoala noastra nu exista forme grave de manifestare a violentei. Exista elevi cu probleme de disciplina dar manifestarea acestor forme se reduc la violenta de limbaj, acte de bravura care se termina prin conflicte uneori agresive care nu au dus insa la situatii dificile.

S-au luat masuri pentru prevenirea manifestarilor formelor de indisciplina iar elevii cu probleme de disciplina au fost sanctionati cu scaderea notei la purtare sub 7

In cadrul Consilului Profesoral de la sfarsitul sem I s-a hotarat scaderea la purtare unor elevi cu probleme de disciplina dar mai ales de frecventa. Acesti elevi sunt :

Dirigintii claselor unde se afla acesti copii cu probleme au prezentat dosare si Procese Verbale din care rezulta legatura pe care au avut-o cu parintii acestor elevi si masurile pe care le-au luat.

Scopul Comisiei de disciplina este acela de a crea un mediu adecvat in scoala pentru prevenirea fenomenului de violenta.

 

2.MASURI PROPUSE PENTRU 2012

1.Lectorate cu parintii  – Comisia dirigintilor

2.Lectii deschise (Ora de dirigentie) – Dirigintii

3.Parteneriat Scoala / Politie – actiuni destinate informarii elevilor/parintilor

4.Prezentarea de brosuri/filme documentare

5.Parteneriat cu biserica “Cercelus” – discutii cu preotul(Ora de dirigentie/prof.de religie)

6.Invitati speciali la ora de dirigentie:Politia Capitalei;Fundatia “Salvati copii”

7.Colaborarea cu cabinetul de  consiliere psihopedagogica al scolii

8.Vizita la centrele medicale pt.discutii cu personalul medical

 

CONSILIUL ELEVILOR:

 

In sem. I Consiliul elevilor s-a intrunit in sedinta pentru Alegeri (campania electorala, alegerile propriu-zise, validarea consiliului), au fost propuse activitati ale elevilor si proiecte pentru acest an scolar. Printre acestea pot fi enumerate Televiziunea elevilor, Scoala altfel, Nu aprinde tigara!, In scoala sunt civilizat!

COMPONENTA CONSILIULUI ELEVILOR

Nr crt

NUMELE SI PRENUMELE   ELEVULUI

CLASA

1

Stefanut Sara

I A

2

Paraschiv Bianca

IB

3

Cristea Iris

IC

4

Stefanescu Radu

IIA

5

Iova Nadina Constandina Sabrina

IIB

6

Ionita Andrei

IIC

7

Matei Cosa

IIIA

8

Mihaila Ana Maria

IIIB

9

Pauna Irina

IIIC STEP

10

Trusca Bianca Ana

IVA

11

Bucerzan Maria

IVB

12

Boca Alexandra

IVC

13

Iancus Mara

VA

14

Cremeneanu Mihai

VB

15

 Neagu Andrei

VC

16

Militaru Liliana Catalina

VIA

17

Grajdan Corneliu

VIB

18

Dicu Gabriela Diana

VIC

19

Udroiu Bogdan

VIIA

20

Margutoiu Iulia

VIIB

21

Abalasei Ana Maria

VIIC

22

Toma Ionut

VIII A

23

Mocanu Melania

VIII B

24

Niculescu Oana

VIII C

 

 

 

COLABORAREA  SCOALA – FAMILIE

 

In cadrul activitatilor cu parintii au fost desfasurate : sedinte cu parintii, consultatii si lectorate cu scopul de a realiza o buna colaborare intre factorii implicati in instruirea si educarea elevilor scolii.

Pentru anul scolar 2011-2012 prin eforturile scolii si ale Comitetului de parinti a fost propus programul “After school” , pentru clasele I-IV, cu respectarea cadrului legal. In cadrul acestui program vor fi urmarite si atinse urmatoarele:

- supravegherea copiilor;

- efectuarea temelor sub supravegherea si cu sprijinul  inv.

- masa in sistem catering;

- odihna si recreere;

- alte activitati extrascolare la alegerea parintilor si elevilor cu aprobarea CA al scolii

 

 

CONCLUZII

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele:

Puncte tari

- Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;

- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-financiare;

- Au fost realizate vaste lucrări de reabilitare a salilor de clasa, desi destul de putine, din lipsa fondurilor;

 

Puncte slabe

- Pregătirea unor elevi evidenţiaţă prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţă nu este la nivelul standardelor de calitate;

- S-au înregistrat abateri disciplinare ale elevilor, care au afectat imaginea şcolii;

- Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev.

 

 

INTOCMIT,

 

Dir. adjunct: Petre Melinte Catalina